Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Artikler og tips

På nettsiden Fagsnakk finner du artikler og tips til undervisningen i norsk som andrespråk.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.05.2016

© Cappelen Damm AS