Læremidler

Cappelen Damm har mange læremidler i norsk som andrespråk: 

  • for grunnskolen
  • for videregående skole
  • for voksenopplæring
  • for læreren - faglitteratur


Se oversikt i lenken under.

Nettressurser

Oversikt over Cappelen Damms læremidler i norsk som andrespråk

https://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/norsk_som_andresprak/index.action

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 11.05.2016

© Cappelen Damm AS