Generell samfunnsinformasjon

Her finner du lenker til informasjonskilder for både unge og voksne.

Nettressurser

Bazar - en nettjeneste for språklige minoriteter

http://dfb.deichman.no/

Utrop - nettportal om det flerkulturelle Norge

http://www.utrop.no

Norge.no - veiviser til det offentlige Norge

http://www.norge.no/

Antirasistisk Senter

http://www.antirasistisk-senter.no/

Barneombudet

http://www.barneombudet.no

Barnas og ungdommens innvandringsportal (IMDI)

http://www.bip.no

Ung.no - oppslagsverket for deg som er ung

http://www.ung.no

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.05.2016

© Cappelen Damm AS