Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Lenker

Her finner du en del lenker som kan være aktuelle for deg som underviser i norsk som andrespråk.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.05.2016

© Cappelen Damm AS